POIG.08.04.00-26-066/12

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że firma Nettelekom GK  sp z o.o. przystępuje do realizacji projektu nr POIG.08.04.00-26-066/12 "Zapewnienie dostepu do Internetu w województwie świętokrzyskim przez firmę "Nettelekom GK" Sp. z o.o. w technologii FTTH."
W wyniku realizacji projektu, na terenie Gmin Chmilenik, Daleszyce zostanie wybudowana nowoczesna infrastruktura światłowodowa, dzięki której mieszkańcy uzyskają superszybki dostęp do sieci Internet oraz nowoczesnych cyfrowych usług telekomunikacyjnych.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Data dodania: 14-08-2013 r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego :

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym nastapił błąd w punkcie V. podpunkt 2 : Rozpatrzenie ofert nastąpi 22.08.2013 r. o godz 16.00 w siedzibie firmy Nettelekom GK Sp. z o.o. a winno być  "Rozpatrzenie ofert nastąpi 28.08.2013 r. o godz 16.00 w siedzibie firmy Nettelekom GK Sp. z o.o." błąd wynika z omyłki pisarskiej i nie wpływa na termin składania ofert. Pozostała warunki konkursu pozostają bez zmian.

 

Aktualizacja : 26-08-213 r.

Wyniki konkursu ofertowego

 

Informujemy, że do dnia 28.08.2013 r. wpłynęły 4 oferty na realizacje projektu nr POIG.08.04.00-26-066/12 "Zapewnienie dostępu do Internetu w województwie świętokrzyskim przez firmę "Nettelekom GK" Sp. z o.o. w technologii FTTH."

 

1. Vito.net – Witold Kochanek                                          na kwotę   10 442 000,00 zł netto

2. Common Network Tomasz Ostrowicz                       na kwotę   10 019 758,00 zł netto

3. XBest.pl Sp. z o.o. sp. k.                                               na kwotę    9 344 000,00 zł netto

4. Tech Expert Sp. z o.o.                                                   na kwotę    9 286 298,00 zł netto

Komisja przetargowa w składzie :

  • Katarzyna Ziółkowska            – Prezes Zarządu
  • Piotr Ziółkowski                      – Dyrektor ds. nadzoru i zarządzania siecią
  • Krystian Kurowski                  – Koordynator ds. sprzedaży

Po analizie wszystkich ofert wybrała ofertę firmy Tech Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu jako najkorzystniejszą.

Aktualizacja 28-08-2013 r


Infolinia: 801 066 933
41 333 55 33
Obsługa klienta: wew 37
Dział Handlowy: wew 38, 39
Dział Serwisowy: wew 32
Telefon serwisowy: 793-000-294

Facebook