POIG 8.2.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie POIG 8.2. 

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Oficjalne strony internetowe Instytucji:

EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Tytuł Projektu: „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą a jego

partnerami handlowymi”

    Informacji o projekcie udziela:  Piotr Ziółkowski – tel. 41 333 55 30, e-mail: dofinansowanie@nettelekom.pl

 


 

Postępowanie Przetargowe na realizację działań do I Etapu Projektu

W związku z realizacją Projektu pt: „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami handlowymi”, niniejszym ogłaszamy Postępowanie Przetargowe na realizację działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

     Przedmiot zakupu:

1. Zakup serwerów – 2 szt.
2. Zakup macierzy dyskowej – 1 szt.
3. Zakup routera – 1 szt.

 

Termin składana ofert upływa z dniem: 17.12.2014 r.
 

Kryteria oceny ofert: cena 100%

 

Data zamieszczenia Zapytania Ofertowego: 08.12.2014 roku

 

Celem szczegółowego zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym z dnia 08.12.2014 r.,
 dotyczącym niniejszego Postępowania Przetargowego, należy pobrać pliki:

  – Zapytanie_Ofertowe_08_12_2014.pdf

  – Zalacznik_nr_1_formularz.pdf

 

Data dodania: 08-12-2014 r.Wynik z rozstrzygnięcia Postępowania Przetargowego na realizację działań do I Etapu Projektu

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.12.2014 r., nastąpiło rozstrzygnięcie Postępowania Przetargowego na realizację działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu. W ramach Zapytania Ofertowego z dnia 08.12.2014 r. wpłynęły 3 oferty na realizację przedmiotu zakupu.

 

Komisja przetargowa w składzie:

·         Katarzyna Ziółkowska  – Prezes Zarządu;

·         Piotr Ziółkowski  – Dyrektor ds. nadzoru i zarządzania siecią;

 

uznała, iż najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma MJKR Usługi Informatyczne Maciej Krawczyk z siedzibą w Kielcach. Tym samym w/w firma wygrała Postępowanie Przetargowe i została wybrana przez Nettelekom GK Sp. z o.o. do realizacji działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu.

 

 

Data dodania: 22-12-2014 r.


 

Postępowanie Przetargowe na realizację działań do II oraz III Etapu Projektu

 

W związku z realizacją Projektu pt: „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami handlowymi” , niniejszym ogłaszamy Postępowanie Przetargowe na realizację działań z kategorii WNP i DOR
do II oraz III Etapu Projektu:

 

     Przedmiot zakupu:

 

1.       Zakup oprogramowania dedykowanego do stworzenia elektronicznego systemu B2B (w II Etapie Projektu)
2.   Zakup oprogramowania dedykowanego do stworzenia elektronicznego systemu B2B (w III Etapie Projektu)
3.   Przygotowanie dokumentacji rozwojowej oprogramowania (w III Etapie Projektu)

 

Termin składana ofert upływa z dniem: 16.02.2015 r.
 

Kryteria oceny ofert: cena 100%

 

Data zamieszczenia Zapytania Ofertowego: 02.02.2015 roku

 

 

 

Celem szczegółowego zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym z dnia 02.02.2015 r.,
 dotyczącym niniejszego Postępowania Przetargowego, należy pobrać pliki:

 

  – Zapytanie_Ofertowe_02_02_2015.pdf

 – Zalacznik_nr_1.pdf

– Zalacznik_nr_2.pdf

– Zalacznik_nr_3.pdf

– Zalacznik_nr_4.pdf

– Zalacznik_nr_5.pdf

– Zalacznik_nr_6.docx

 

 

Data dodania: 02-02-2015 r.


 

Wynik z rozstrzygnięcia Postępowania Przetargowego na realizację działań do II oraz III Etapu Projektu

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.02.2015 r., nastąpiło rozstrzygnięcie Postępowania Przetargowego na realizację działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu.

W ramach Zapytania Ofertowego z dnia 02.02.2015 r. wpłynęły 3 oferty na realizację przedmiotu zakupu.

 

Komisja przetargowa w składzie:

·         Katarzyna Ziółkowska  – Prezes Zarządu;

·         Piotr Ziółkowski  – Dyrektor ds. nadzoru i zarządzania siecią;

 

uznała, iż najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma wirtuale.pl S.A.  z siedzibą w Kielcach. Tym samym w/w firma wygrała Postępowanie Przetargowe i została wybrana przez Nettelekom GK Sp. z o.o. do realizacji działań     z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu.

 

Data dodania: 20-02-2015 r.


                                 

Postępowanie Przetargowe na realizację działań do II Etapu Projektu

 

W związku z realizacją Projektu pt: „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami handlowymi” , niniejszym ogłaszamy Postępowanie Przetargowe na realizację działań z kategorii DOR
do II Etapu Projektu.

 

     Przedmiot zakupu:

 

1.       Usługi paszportyzacji
2.   Konwersja  dokumentacji technicznej obecnie obsługiwanych obiektów do postaci cyfrowej
3.   Informatyczna analiza integracji partnerów w ramach systemu B2B

 

Termin składana ofert upływa z dniem: 06.05.2015 r.
 

Kryteria oceny ofert: cena 100%

 

Data zamieszczenia Zapytania Ofertowego: 22.04.2015 roku

 

 

 

Celem szczegółowego zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym z dnia 22.04.2015 r.,
 dotyczącym niniejszego Postępowania Przetargowego, należy pobrać pliki:

 

  – Zapytanie_Ofertowe_22_04_2015.pdf

 – Zalacznik_nr_1.pdf

– Zalacznik_nr_2.pdf

– Zalacznik_nr_3.pdf

– Zalacznik_nr_4.docx

 

 

Data dodania: 22-04-2015 r.Wynik z rozstrzygnięcia Postępowania Przetargowego na realizację działań do II Etapu Projektu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.05.2015 r., nastąpiło rozstrzygnięcie Postępowania Przetargowego na realizację działań z kategorii DOR do II Etapu Projektu. W ramach Zapytania Ofertowego z dnia 22.04.2015 r. wpłynęły 3 oferty na realizację Przedmiotu Zakupu.

Komisja przetargowa w składzie:
Katarzyna Ziółkowska  – Prezes Zarządu;
Piotr Ziółkowski  – Dyrektor ds. Technicznych;

uznała, iż najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma TECH EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Tym samym w/w firma wygrała niniejsze Postępowanie Przetargowe i została wybrana przez Nettelekom GK Sp. z o.o. do realizacji działań z kategorii DOR do II Etapu Projektu.


Data dodania: 12-05-2015 r.


Infolinia: 801 066 933
41 333 55 33
Obsługa klienta: wew 37
Dział Handlowy: wew 38, 39
Dział Serwisowy: wew 32
Telefon serwisowy: 793-000-294

Facebook